اخبار و مقالات

اولین جلسه شورای سرپرستی اتحادیه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳

ادامه مطلب

سری دوم صدور گواهینامه عضویت اتحادیه سال ۱۴۰۳

ادامه مطلب

صدور گواهینامه عضویت اتحادیه سال 1403

ادامه مطلب

مراسم تقدیر و تشکر از اعضای کمیسیون ها و کارشناسان اتحادیه خراسان رضوی

ادامه مطلب

تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی دارای شناسه یکتا

با همکاری اتاق اصناف و وزارت اقتصاد مجوزهای کاغذی ، شناسه یکتا می گیرند. اتحادیه آسانسور و پله برقی نخستین اتحادیه ای است که در این طرح پیشقدم شده است ، بر اساس قانون همه مجوزهای کاغذی باید تا پایان سال تبدیل به مجوزهای الکترونیکی دارای شناسه یکتا شوند. https://ieeu-kh.ir/wp-content/uploads/2024/02/4_5899715833977902830.mp4

ادامه مطلب

اطلاع رسانی

آیين نامه و دستورالعملها

square
square
خدمات اتحادیه