اخبار و مقالات

اولین جلسه شورای سرپرستی اتحادیه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳

اولین جلسه شورای سرپرستی اتحادیه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ در تاریخ 28 / 1/ 1403 برگزار گردید.

ادامه مطلب

سری دوم صدور گواهینامه عضویت اتحادیه سال ۱۴۰۳

ادامه مطلب

صدور گواهینامه عضویت اتحادیه سال 1403

ادامه مطلب

مراسم تقدیر و تشکر از اعضای کمیسیون ها و کارشناسان اتحادیه خراسان رضوی

ادامه مطلب

تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی دارای شناسه یکتا

با همکاری اتاق اصناف و وزارت اقتصاد مجوزهای کاغذی ، شناسه یکتا می گیرند. اتحادیه آسانسور و پله برقی نخستین اتحادیه ای است که در این طرح پیشقدم شده است ، بر اساس قانون همه مجوزهای کاغذی باید تا پایان سال تبدیل به مجوزهای الکترونیکی دارای شناسه یکتا شوند. https://ieeu-kh.ir/wp-content/uploads/2024/02/4_5899715833977902830.mp4

ادامه مطلب

اطلاع رسانی

آیين نامه و دستورالعملها

square
square
خدمات اتحادیه