روش های ثبت آسانسور هیدرولیک در سامانه

  ۱- بازرسی اولیه: آسانسورهای هیدرولیک منصوبه در ساختمان با تاریخ پروانه بعد از ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ که میبایست مطابق الزامات استاندارد ۲-۶۳۰۳ بازرسی و استاندارد سازی گردد. ۲- بازرسی ادواری : آسانسورهای هیدرولیکی که قبلاً یک بار گواهینامه استاندارد را اخذ نموده و با انقضای گواهینامه صادره درخواست بازرسی مجدد و صدور گواهینامه ادواری از آسانسور […]

قابل توجه همکاران محترم و فرهیخته

پيرو توافق حاصل شده در پذیرش پروانه کسب صادر شده از این اتحادیه، جهت ثبت درخواست استاندارد موارد ذیل به اطلاع اعضای محترم و فعالین صنعت می رسد.

نصب و راه اندازی آسانسور؛ مرحله به مرحله

ره اندازی آسانسور

به نظر می رسد که مراحل نصب و راه اندازی آسانسور یک فرایند تخصصی باشد. تا حدودی درست است؛ اما شاید افرادی باشند که به تازگی وارد حرفه ساخت و ساز یا همان معماری ساختمان شده باشند. شاید شما به عنوان فردی که زمین خود را برای ساخت مشارکتی به دست معماران سپرده اید مایل باشید با […]