تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی دارای شناسه یکتا

با همکاری اتاق اصناف و وزارت اقتصاد مجوزهای کاغذی ، شناسه یکتا می گیرند. اتحادیه آسانسور و پله برقی نخستین اتحادیه ای است که در این طرح پیشقدم شده است ، بر اساس قانون همه مجوزهای کاغذی باید تا پایان سال تبدیل به مجوزهای الکترونیکی دارای شناسه یکتا شوند. https://ieeu-kh.ir/wp-content/uploads/2024/02/4_5899715833977902830.mp4

ارجاع کارفرمایان به اتحادیه آسانسور و پله برقی در خصوص حل اختلاف و داوری

همکاران گرامی و فرهیخته با عرض سلام ؛ نظر به اینکه در قراردادهای همکاران با کارفرما، بروز اختلاف امری اجتناب ناپذیر است و با توجه به جایگاه قانونی اتحادیه در سراسر کشور از جمله تعزیرات و سازمانهای بازرسی و استاندارد، در بند مربوطه در قراردادها، به منظور حمایت و دفاع از حقوق اعضای محترم در […]